Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

18 februari

Bij Financiën/BZ/BBH onderhands indienen - door plaatsing in de daarvoor bestemde digitale map in de Samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting, conform de logistieke aanwijzingen - de conceptversie van het departementale jaarverslag over 2018, bestaande uit:

  • de leeswijzer jaarverslag

  • de beleidsprioriteiten;

  • de beleidsartikelen;

  • de niet-beleidsartikelen;

  • de bedrijfsvoeringsparagraaf;

  • de jaarrekening (inclusief de jaarrekeningen van de afzonderlijke agentschappen);

  • de bijlage ZBO's en RWT's.

 

Deze indiening geldt ook als interdepartementale afstemming voorafgaand aan de MR-behandeling.