Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

11 februari

IBOS-loketten gaan open voor de Slotwet.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties (zie Begrippenlijst) in IBOS (mutaties op basis van accountantscontrole; mede t.b.v. Slotwet).

IRF heeft tot 18-02-2019 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).