Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

31 januari

De departementen dienen op 15 maart de gegevens voor de rijksrekening conform het aangegeven model aan te leveren bij de Financiën/RHB. Het daarvoor benodigde model wordt 31 januari per e-mail verstrekt door Financiën/RHB.