Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

21 januari

IBOS-loketten gaan open voor voorlopige rekening.

Bij Financiën/IRF indienen van de begrotingsmutaties in IBOS. Deze cijfers zijn nodig voor rapportage aan CBS en de Europese Commissie (Eurostat). De loketopening is bekend onder de naam 'voorlopige rekening'. De voorlopige rekening zelf wordt niet meer opgesteld en gaat dus ook niet meer richting de Staten-Generaal. De standen lopen mee in de Slotwet.

IRF heeft tot 28-01-2019 voor het toetsen van de mutaties (sluiting loket).