Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

15 januari

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de saldibalans december conform model 4.54.

Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in december op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.