Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)
  Artikel Omschrijving Uitgaven t-1 Ontvangsten t-1 Saldo t-1 Uitgaven t Inkomsten t Saldo t Totaalstand mutatie volume
risicovoorziening t en t-1
Artikel 1
(naam artikel)
Garantie X              
Artikel 2
(naam artikel)
Garantie Y              
Etc.                
Totaal