Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ..........van het Ministerie van ………….....(..) voor het jaar 20.. (Slotwet)
Omschrijving (1) Vastgestelde
begroting
(2) Mutaties
(+ of -)
1e suppletoire
begroting
(3) Mutaties
(+ of -)
2e suppletoire
begroting
(4)=(1)+(2)=(3)
Totaal geraamd
(5)
Realisatie
(6)=(5)-(4)
wetmutaties
(+ of -)
Baten-lasten agentschap ..........            
             
Totale baten            
Totale lasten            
Saldo van baten en lasten            
             
Totale kapitaal ontvangsten            
Totale kapitaal uitgaven            
             
Verplichtingen-kas agentschap ..........            
             
Totale ontvangsten            
Totale uitgaven            
Totaal verplichtingen            
Saldo van ontvangsten en uitgaven