Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Samenvattende verantwoordingsstaat 20.. inzake verplichtingen-kasagentschap van het Ministerie van ... (..) (bijdragen x € 1.000)
Omschrijving (1) Vastgestelde
begroting
(2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil
realisatie en
vastgestelde begroting
(4) Realisatie t-1
Verplichtingen-
kasagentschap..........
       
         
Totale ontvangsten ... ... ... ...
Totale uitgaven ... ... ... ...
Saldo van ontvangsten
en uitgaven
... ... ... ...