Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)
Artikel Omschrijving Uitstaande
garanties t-1
Verleend t Vervallen t Uitstaande
garanties t
Garantieplafond Totaal
plafond
Totaalstand
risicovoorziening
Artikel 1
(naam artikel)
Garantie X               
Artikel 2
(naam artikel)
Garantie Y              
Etc.                
Totaal