Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Tabel verdeling van begrotingsposten loon- en prijsbijstelling (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen  x € 1.000)
Artikelnummer Omschrijving Loonbijstelling Prijsbijstelling
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Totaal van de verdeling      
Nog onverdeeld      
-waarvan programma      
-waarvan apparaat