Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Wijziging van de begrotingsstaat inzake de verplichtingen-kasagentschappen (Tweede suppletoire begroting) Begroting 20.. Ministerie van ..............(...) (Bedragen x € 1.000)
Naam Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting
  Totaal
ontvangsten
Totaal
uitgaven
Totaal
verplichtingen
Saldo
ontvangsten
en uitgaven
Totaal
ontvangsten
Totaal
uitgaven
Totaal
verplichtingen
Saldo ontvangsten
en uitgaven
Totaal
ontvangsten
Totaal
uitgaven
Totaal verplichtingen Saldo ontvangsten
en uitgaven
Verplichtingen-kasagentschap 1                        
Verplichtingen-kasagentschap 2                        
Verplichtingen-kasagentschap 3                        
Totaal      ­