Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Wijziging begrotingsstaat van ...fonds (..) voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel Omschrijving (1)Vastgestelde begroting
(2)Mutaties 1e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01            
02 Beleidsartikel 02            
               
0* Niet-beleidsartikel 0*            
               
  Subtotaal            
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)   U(t-1) - O(t-1) O(t-1) - U(t-1)
  Subtotaal    
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)   O(t) - U(t) U(t) - O(t)
  Totaal