Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Wijziging artikel X (bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Subsidies      
  Leningen      
  Garanties      
  Bekostiging      
  Inkomensoverdrachten      
  Opdrachten      
  Bijdragen aan agentschappen      
  Bijdragen aan ZBO's/RWT's      
  Bijdragen aan medeoverheden      
  Bijdragen aan (inter)nationale organisaties      
  Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken      
  Bijdragen aan sociale fondsen