Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Elementen beleidsartikel Model
A. Algemene doelstelling zie model 1.33a
B. Rol en verantwoordelijkheid zie model 1.33b
C. Beleidswijzigingen zie model 1.33c
D. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid zie model 1.33d
E. Toelichting op de instrumenten zie model 1.33e