Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

3.53 - Begrotingsstaat begrotingsfonds

Model:

Wijziging van de begrotingsstaten van het ………….....fonds (..) voor het jaar 20.. (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)
Art. Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Mutaties 1e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01            
               
02 Beleidsartikel 02             
               
0* Niet-beleidsartikel 0*            
               
  Subtotaal   at bt   at bt
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1
  Subtotaal   ut     ut ot
0* Na-/Voordelig eindsaldo huidig jaar (t)   ot- ut ut- ot   ot- ut ut- ot
  Totaal   ct dt   ct dt
Open tabel in nieuwe pagina
Art. Omschrijving (3)Mutaties 2e suppletoire begroting (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01            
               
02 Beleidsartikel 02            
               
0* Niet-beleidsartikel 0*            
               
  Subtotaal   at bt   at bt
0* Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1
  Subtotaal   ut ot   ut ot
0* Na-/Voordelig eindsaldo huidig jaar (t)   ot- ut ut- ot   ot- ut ut- ot
  Totaal   ct dt   ct dt
Open tabel in nieuwe pagina
Art. Omschrijving (5)Realisatie (6) = (5) + (4)
Slotwetmutaties (+ of -)
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01            
               
02 Beleidsartikel 02            
               
0* Niet-beleidsartikel            
               
  Subtotaal   at bt   at bt
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1
  Subtotaal   ut ot   ut ot
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   ot- ut ut- ot   ot- ut ut- ot
  Totaal   ct dt   ct dt
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. De verplichtingenbedragen worden getotaliseerd.

  2. De gerealiseerde bedragen worden steeds naar boven afgerond (€ 1.000).

  3. De verplichtingen, uitgaven en ontvangsten in de kolom slotwetmutaties worden steeds naar boven afgerond € 1.000, omdat er bij het naar beneden afronden van de verplichtingen en de uitgaven het risico bestaat dat er te weinig budget wordt geautoriseerd. Dat risico geldt niet voor de ontvangsten. Er mag namelijk meer worden ontvangen dan dat er in totaal in de begroting is geraamd en wordt geautoriseerd. Om één (gelijke) afrondingsmethodiek in de slotwettten te hanteren worden daarom ook de ontvangsten naar boven afgerond.

  4. Kolom 6: (+ of -): + is tekortschietend geraamd.

  5. In de slotwet van een fonds zijn geen apparaatsuitgaven/ontvangsten opgenomen. Deze apparaatsuitgaven/ontvangsten zijn opgenomen in het centrale apparaatsartikel van het moederdepartement.

  6. In de leeswijzer van het jaarverslag van het fonds wordt aangegeven dat de apparaatsuitgaven/ontvangsten voor de uitvoering van het fonds zijn opgenomen bij het moederdepartement.

  7. U= uitgaven, O= ontvangsten, t= het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, t-1 = het jaar voorafgaande aan het verslagjaar (t)