Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

3.32a - Samenvattende verantwoordingsstaat verplichtingen-kasagentschap

Model:

Samenvattende verantwoordingsstaat 20.. inzake verplichtingen-kasagentschap van het Ministerie van ... (..) (bijdragen x € 1.000)
Omschrijving (1) Vastgestelde
begroting
(2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil
realisatie en
vastgestelde begroting
(4) Realisatie t-1
Verplichtingen-
kasagentschap..........
       
         
Totale ontvangsten ... ... ... ...
Totale uitgaven ... ... ... ...
Saldo van ontvangsten
en uitgaven
... ... ... ...
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

  1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften. (zie De inrichting van de rijksbegroting ).