Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

3.32 - Samenvattende verantwoordingsstaat baten-lastenagentschap

Model (alleen indien de reguliere rapporteringstolerantie wordt gehanteerd):

Samenvattende verantwoordingsstaat 20..  inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van ... (..) (bijdragen x € 1.000)
Omschrijving (1) Vastgestelde
begroting
(2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil realisatie
en vastgestelde begroting
(4) Realisatie t-1
Baten-lastenagentschap..........        
         
Totale baten        
Totale lasten        
Saldo van baten en lasten        
         
Totale kapitaaluitgaven        
Totale kapitaalontvangsten        
Open tabel in nieuwe pagina

Model (indien naar de reguliere rapporteringstolerantie ook de aanvullende rapporteringstolerantie is toegepast):

Omschrijving (1) Vastgestelde
begroting
(2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil realisatie
en vastgestelde begroting
(4) Realisatie t-1
Baten-lastenagentschap..........        
         
Totale baten        
Totale lasten        
Saldo van baten en lasten        
         
Totale kapitaalontvangsten        
Totale kapitaaluitgaven        
Balanstotaal nvt   Nvt  
Open tabel in nieuwe pagina

Toelichting

 1. In de kop wordt tussen de haken het nummer van de betrokken begroting in Romeinse cijfers ingevuld, conform de nummering in de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften. (zie De inrichting van de rijksbegroting). De termen 'kapitaaluitgaven' en '-ontvangsten' worden als volgt gedefinieerd:

  1. kapitaaluitgaven; de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen;

  2. kapitaalontvangsten: de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit.

   
 2. Indien de aanvullende rapporteringstolerantie is toegepast, namelijk op basis van 1% van het balanstotaal (zie model 3.24 voor de voorwaarden), dan hoeft op de regel balanstotaal alleen kolom “(2) Realisatie” en “(4) Realisatie t-1” ingevuld te worden. Bij de overige kolommen wordt “nvt” vermeld.

  1. kapitaaluitgaven; de som van investeringen, eenmalige uitkeringen aan moederdepartement en aflossingen op leningen;

  2. kapitaalontvangsten: de som van desinvesteringen, eenmalige storting door moederdepartement en beroep op de leenfaciliteit.