Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

3.01 - Inhoudsopgave jaarverslag begrotingsfonds

Model:

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave jaarverslag begrotingsfonds met modelverwijzing
Omschrijving Model
  Titelblad -
  Gerealiseerde uitgaven en ontvangsten zie model 3.02
  Inhoudsopgave zie model 3.01
A. Algemeen  
  Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening zie model 3.10
  Leeswijzer zie model 3.11
     
B. Beleidsverslag  
  Beleidsprioreiten zie model 3.21 
  Beleidsartikelen zie model 3.22 
  - Titel artikel 01  
  - ..  
  -..  
  Niet-beleidsartikelen zie model 3.23a
  Bedrijfsvoeringsparagraaf zie model 3.24
     
C. Jaarrekening  
  Verantwoordingsstaat begrotingsfonds zie model 3.30b 
  Saldibalans zie  model 3.31
     
D. Bijlagen  
  ….  
  ….  
Open tabel in nieuwe pagina