Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Suppletoire begroting

De modellen beginnend met 2.1 hebben betrekking op de Voorjaarsnota/1e suppletoire begroting. De modellen beginnend met 2.2 hebben betrekking op de Najaarsnota/2e suppletoire begroting.

 1. 2.10

  Begrotingswetsvoorstel

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van………………………… (...)  voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning de...

 2. 2.11

  Departementale begrotingsstaat

  Model: Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van ............. (...) voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Vastgestelde begroting Mutatie...

 3. 2.12

  Begrotingsstaat inzake de agentschappen

  Model: Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Naam Vastgestelde begroting     Mutaties 1 e suppletoire begroting   Totaa...

 4. 2.13

  Begrotingsstaat Begrotingsfonds 1e suppletoire begroting

  Model: Wijziging begrotingsstaat van ...fonds (..) voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Mutaties 1 e suppletoir...

 5. 2.14

  Memorie van toelichting

  Model: Memorie van toelichting (Eerste suppletoire begroting) INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van ...

 6. 2.15

  Budgettaire gevolgen van beleid

  Model: Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel X. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW , moties en amendementen (2) Vastgestelde begr...

 7. 2.15a

  Budgettaire gevolgen beleidsartikel Grote Uitvoerende Dienst

  Model: Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)   Ontwerpbegroting t (1) Mutaties via NvW , ISB , motie en amendementen (2) Vastgesteld...

 8. 2.15b

  Begrotingsreserves

  Er is geen model voorgeschreven. Toelichting Aan begrotingsreserves hoeft in een suppletoire begroting, in de toelichting bij een beleidsartikel, alleen aandacht te worden besteed, indien: Pas in de l...

 9. 2.16

  Toelichting niet-beleidsartikelen

  Model: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting t naar de stand 1 e suppletoire begroting t Algemeen (bedragen x € 1.000) Ontwerpbegroting t (1) Mutat...

 10. 2.17

  Uitgavenmutaties

  Model: Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) Artikelnummer Uitgaven t Vastgestelde begroting t Belangrijkste suppletoire mutat...

 11. 2.18

  Exploitatie- en kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap

  Model: Baten-lastenagentschap …………………….Suppletoire begroting 20.. (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000) Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) Mutaties 1 e suppletoire begroting (...

 12. 2.18a

  Overzicht ontvangsten en uitgaven verplichtingen-kasagentschap

  Model: Ontvangsten en uitgaven overzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de eerste suppletoire begroting Verplichtingen-kasagentschap…………………Suppletoire begroting 20.. (Eerste...

 13. 2.20

  Begrotingswetsvoorstel

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van ......(...) voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting). VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Ned...

 14. 2.21

  Departementale Begrotingsstaat

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van ............. (...) voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Vastgestelde begroting...

 15. 2.22

  Begrotingsstaat inzake de agentschappen

  Begrotingsstaat inzake de agentschappen Model: Wijziging van de begrotingsstaat inzake de verplichtingen-kasagentschappen (Tweede suppletoire begroting) Begroting 20.. Ministerie van ..............(.....

 16. 2.23

  Begrotingsstaat Begrotingsfonds 2e suppletoire begroting

  Model: Wijziging van de begrotingsstaat van het ...... fonds (..) voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2 ) Mutaties ...

 17. 2.24

  Memorie van toelichting

  Model: Memorie van toelichting (Tweede suppletoire begroting) Inhoudsopgave A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn v...

 18. 2.25

  Budgettaire gevolgen van beleid

  Model : Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting Stand 1 e suppletoire begroting (2) Mutaties 2 e supplet...

 19. 2.25a

  Budgettaire gevolgen beleidsartikel Grote Uitvoerende Dienst

  Model: Tabel Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)   V astgestelde begroting (1) Stand 1 e suppletoire begroting (2) Mutaties 2 e supp...

 20. 2.26

  Toelichting niet-beleidsartikelen

  Model: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting t tot en met de stand 2e suppletoire begroting t Algemeen (Bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting ...

 21. 2.27

  Niet-beleidsartikel Nog onverdeeld

  Model: Tabel verdeling van begrotingsposten loon- en prijsbijstelling (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen  x € 1.000) Artikelnummer Omschrijving Loonbijstelling Prijsbijstelling Totaal van de ver...

 22. 2.28

  Uitgavenmutaties

  Model:     Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 20.. (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Artikelnummer Uitgaven t V astgestelde begroting t Stand 1 e suppletoire begroting t B...

 23. 2.29

  Exploitatie- en kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap

  Model: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de tweede suppletoire begroting Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap …………… Suppletoire begroting 20.. (Tweede suppletoire begroti...

 24. 2.29a

  Overzicht ontvangsten en uitgaven verplichtingen-kasagentschap

  Model: Overzicht van ontvangsten en uitgaven: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de tweede suppletoire begroting Verplichtingen-kasagentschap …………… Suppletoire begroting 20.. (Tw...