Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

NAW gegevens

Een reeks van veldnamen in een adressen/klant bestand waarin de •naam •adres •woonplaats gegevens van een begunstigde zijn opgenomen