Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Factuurnummer

Een uniek volgnummer dat de toegezonden factuur identificeerd