Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Beschikkingsdatum

De dag van verzending van de beschikking door het bestuursorgaan