Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Financiële begrotingsinformatie

De in een begroting opgenomen informatie over de financiële aspecten van bet voorgenomen beleid en de voorgenomen bedrijfsvoering.