Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Bijlage A bij de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften

Bijlage A bij de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018 betreffende de door de Minister van Financiën vast te stellen bedragen

Gelet op artikel 2 van de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Omschrijving regeling en
onderwerp
Artikel van de CW 2016 Bedragen
(inclusief
eventuele BTW)
Comptabiliteitswet 2016
Een rechtshandeling, bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, aanhef en onder a, van de Comptabiliteitswet 2016: 4.7, eerste lid, aanhef en onder a, van de CW 2016 € 0
het oprichten, mede-oprichtingen of het doen oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon    
Een rechtshandeling, bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, aanhef en onder b tot en met d, van de Comptabiliteitswet 2016: 4.7, eerste lid, aanhef en onder b, tot en met d, van de CW 2016 5.000.000
het verstrekken van eigen vermogen, het overnemen van schuldtitels of aandelen of het overnemen van risico's van financiële activa, indien het overnemen van de activa bedoeld is ter versterking van de solvabiliteit van de privaatrechtelijke rechtspersoon