Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

De niet-beleidsartikelen

Artikelen, 4.2, 2.7 en 2. 8 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

  1. Het jaarverslag bevat de niet-beleidsartikelen: Algemeen, Apparaat Kerndepartement, Nog onverdeeld en Geheim.

  2. Op het niet-beleidsartikel 'Algemeen' worden de gerealiseerde uitgaven, verplichtingen en ontvangsten middels hetzelfde schema opgenomen als in de vastgestelde begroting.

  3. In de structuur van de toelichting bij het niet-beleidsartikel wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen financiële verantwoordingsinformatie en niet-financiële verantwoordingsinformatie, bedoeld in de artikelen 3.8 en 3.9 van de Comptabiliteitswet 2016.

  4. De toelichting bij een niet-beleidsartikel bevat een tabel inzake de budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikelen conform de modellen 3.23a, 3.23b, 3.23c en 3.23d.