Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

De inrichting van de verantwoording van het Rijk

Artikelen 2.1, 2.29, 2.31, 2.35 van de Comptabiliteitswet 2016

Bepalingen

 1. De inrichting van de verantwoording van het Rijk volgt de indeling van de rijksbegroting.

 2. Voor elke begroting wordt na afloop van een begrotingsjaar een jaarverslag opgesteld.

 3. Er zijn vier categorieën jaarverslagen:

  1. jaarverslagen in aansluiting op de departementale begrotingen;

  2. jaarverslagen in aansluiting op de niet-departementale begrotingen;

  3. jaarverslagen van de begrotingsfondsen;

  4. het Financieel Jaarverslag van het Rijk.

   
 4. De bepalingen in deze regeling zijn van toepassing op de departementale jaarverslagen.

 5. Voor zover zinvol worden de bepalingen overeenkomstig toegepast op de niet-departementale jaarverslagen en op de jaarverslagen van de begrotingsfondsen.

 6. Waar dat duidelijk aangegeven is, zijn bepalingen alleen van toepassing op (onderdelen van) de niet-departementale jaarverslagen of op (onderdelen van) de jaarverslagen van de begrotingsfondsen.