Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

23 november (uiterlijk)

Bij Financiën/BBH indienen van de tweede suppletoire begrotingswetsvoorstellen samenhangend met de Najaarsnota 2018. Deze stukken worden in de bestemde digitale map in de samenwerkingsruimte Rijksportaal Rijksbegroting geplaatst conform de logistieke aanwijzingen.

Tevens worden deze suppletoire begrotingswetsvoorstellen in tweevoud op papier (waarvan 1 exemplaar ondertekend) bij Financien/Begrotingsbeheer aangeleverd. Zie voor ondertekening logistieke aanwijzingen en model 2.24.