Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband
Naam
instelling
Naam
(gewezen)
topfunctionaris
Laatste
functie
Eerdere
functie(s)
Datum
beëindiging
dienstverband
Op externe
inhuur-basis
(nee; <= 12 mnd;
> 12 mnd)
Betaalde
uitkeringen
in 2016
Individueel
toepasselijke maximale ontslaguitkering
Motivering
(indien
over­schrijding)
                 
                 
                 
                 

Tabel niet gevonden.