Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

D. Extracomptabele tabel invulling taakstelling (Bedragen x € 1.000)
2016 2017 2018 Structureel
Departementale taakstelling (totaal)        
         
Kerndepartement        
         
Agentschappen        
X        
Y        
Z        
Totaal agentschappen        
         
ZBO's        
X        
Y        
Z        
Totaal ZBO's