Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Bezoldiging van niet-topfunctionarissen boven het individueel toepasselijk drempelbedrag
Naam
instelling
Functie Datum
aanvang
dienst­verband
(indien van
toepassing)
Datum
einde
dienstverband
(indien van
toepassing)
Omvang
dienstverband (fte)
(+ tussen haakjes
omvang in 2016)
Beloning plus onkostenvergoedingen (belast)
(+ tussen
haakjes
bedrag in
2016)
Voorzieningen
t.b.v. beloningen
betaalbaar op
termijn

(+ tussen haakjes
bedrag in 2016)
Totale
bezoldiging
in 2016

(+ tussen haakjes
bedrag in 2016)
Individueel toepasselijk drempelbedrag Motivering