Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 20..
Omschrijving generiek deel Realisatie Vastgestelde
begroting
                                                                     t-3 t-2 t-1 t t
Kostprijzen per product (groep)          
Tarieven/uur          
Omzet per produktgroep (PxQ)          
FTE-totaal (excl. externe inhuur)          
Saldo van baten en lasten (%)             
Kwaliteitsindicator 1          
Kwaliteitsindicator 2          
Omschrijving Specifiek Deel          
Inspectie Diensten          
Kostprijs/product:          
Inspectie          
Vergunningverlening          
Monsterafname          
Advies          
           
Kwaliteit Handhaving:          
Beschikbaarheid          
Klachten          
Gegrond verklaarde klachten(%)          
           
ICT Diensten          
Gewogen KP Beheer          
Gewogen KP Ontwikkeling          
Kwaliteitsindicatoren:          
Beschikbaarheid          
Betrouwbaarheid          
Klanttevredenheid          
           
Subsidie Diensten          
Uitvoeringskosten/aanvraag          
Regeling X          
Regeling Y          
Toegewezen bezwaarschriften (%)          
Behandeltijden (in dagen)          
Doorlooptijden (in dagen)