Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

C. Tabel apparaatsuitgaven per beleidsterrein/Directoraat Generaal/artikel Budgettaire gevolgen (Bedragen x € 1.000)
Beleidsterrein/Directoraat Generaal/artikel t
Totaal apparaat  
Onderverdeling 1  
Onderverdeling 2