Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Vastgestelde begrotingsstaat van het…………fonds voor het jaar 20..(Bedragen x € 1.000)
Art.nr Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01      
02 Beleidsartikel 02      
0* Niet-beleidsartikel 0*      
  Sub-totaal   a(t) b(t)
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   u(t-1)-o(t-1) o(t-1)-u(t-1)
  Sub-totaal    u(t) o(t)
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar jaar (t)   o(t-1)-u(t) u(t-1)-o(t)
  Totaal   c(t) d(t)