Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

  Kasstroomoverzicht over 20.. (bedragen x € 1.000)
(1) Vastgestelde begroting (2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil
realisatie en
vastgestelde begroting
1. Rekening-courant RHB 1 januari 20.. + stand depositorekeningen       
  Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)      
  Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)      
2. Totaal operationele kasstroom      
  Totaal investeringen (-/-)      
  Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)      
3. Totaal investeringskasstroom      
  Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)      
  Eenmalige storting door het moederdepartement (+)      
  Aflossingen op leningen (-/-)      
  Beroep op leenfaciliteit (+)      
4. Totaal financieringskasstroom      
5. Rekening-courant RHB 31 december 20.. + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €.