Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

  t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4
Totaal apparaatsuitgaven Agentschappen              
Verplichtingen-kas agentschap 1              
Verplichtingen-kas agentschap 2              
               
Totaal apparaatskosten Agentschappen              
Batenlasten agentschap 1              
Batenlasten agentschap 2              
               
Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's              
ZBO/RWT 1              
ZBO/RWT 2