Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel... (Bedragen x €1.000)
t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4
Verplichtingen
Waarvan Garantieverplichtingen              
Uitgaven              
Waarvan juridisch verplicht (percentage)      %        
Subsidies(-regelingen)              
- Regeling 1 (uitvoering Agentschap x)              
- Regeling 2 (uitvoering Agentschap x)              
Bijdragen aan agentschappen              
- Bijdragen aan Agentschap x              
Ontvangsten              

Tabel niet gevonden.