Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar .. Bedragen x € 1.000.
Naam baten-lastenagentschap Totaal kapitaaluitgaven  Totaal kapitaalontvangsten
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal