Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Omschrijving (1) Vastgestelde
begroting
(2) Realisatie (3)=(2)-(1) Verschil realisatie
en vastgestelde begroting
(4) Realisatie t-1
Baten-lastenagentschap..........        
         
Totale baten        
Totale lasten        
Saldo van baten en lasten        
         
Totale kapitaalontvangsten        
Totale kapitaaluitgaven        
Balanstotaal nvt   Nvt