Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak.
  Realisatie Vastgestelde
begroting
Verschil
  t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie              
Kerndepartement              
Grote uitvoeringsorganisaties (indien van toepassing)              
Totaal apparaatskosten agentschappen              
Agentschappen 1              
Agentschappen 2              
Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT's              
ZBO/ RWT 1              
ZBO/ RWT 2