Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota) Begroting 20.. Ministerie van ..............(...) Bedragen x € 1.000
Naam Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting
  Totaal baten Totaal lasten Saldo
baten en lasten
Totaal baten Totaal lasten Saldo
baten en lasten
Totaal
baten
Totaal
lasten
Saldo
baten en
lasten
Baten-lastenagentschap 1                  
Baten-lastenagentschap 2                  
Baten-lastenagentschap 3                  
Totaal