Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
  t-2
Slotwet
t-1
Vastgestelde
begroting
t t+1 t+2 t+3 t+4
Omschrijving Generiek Deel              
Kostprijzen per product (groep)              
Tarieven/uur              
Omzet per productgroep (pxq)              
FTE-totaal(excl. externe inhuur)              
Saldo van ontvangsten en uitgaven (%)              
               
Kwaliteitsindicator 1              
Kwaliteitsindicator 2              
Omschrijving Specifiek Deel              
               
Inspectie Diensten              
Kostprijs/product:              
Inspectie              
Vergunningverlening              
Monsterafname              
Advies              
Planning eerstvolgende doorlichting