Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar .. Bedragen x € 1.000
Naam Verplichtingen     Uitgaven     Ontvangsten Saldo uitgaven en ontvangsten
Verplichtingen-kasagentschap 1        
Verplichtingen-kasagentschap 2        
Verplichtingen-kasagentschap 3        
Totaal        
Baten Lasten Saldo baten en lasten
Baten-lastenagentschap 1    
Baten-lastenagentschap 2    
Baten-lastenagentschap 3    
Totaal