Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van ..... (..) voor het jaar 20.. (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
Artikel Omschrijving  (1) Vastgestelde begroting  (2) Mutaties 1e suppletoire begroting  (3) Mutaties 2e suppletoire begroting  Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)  (5) Realisatie  Slotverschillen (6)=(5)-(4)1)
  ­ Verplichtingen Uitgaven  Ontvangsten  Verplichtingen  Uitgaven  Ontvangsten  Verplichtingen  Uitgaven  Ontvangsten  Verplichtingen Uitgaven  Ontvangsten  Verplichtingen Uitgaven  Ontvangsten  Verplichtingen Uitgaven  Ontvangsten 
  Totaal  ­ ­ ­ ­     ­           Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
  ­ ­ ­   ­ ­ ­             Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
  Beleidsartikelen  ­ ­   ­ ­ ­     ­       Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
01 Beleidsartikel 01 ­ ­   ­ ­ ­               Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
02 ... ­ ­   ­ ­ ­ ­   ­       Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
  ... ­ ­ ­   ­ ­ ­           Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
  ...   ­ ­   ­ ­             Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
      ­     ­ ­             Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
­ Niet-Beleidsartikelen          ­ ­             Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
20 Algemeen ­ ­     ­ ­             Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
21 Apparaat Kerndepartement ­ ­     ­               Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
22 Evt. overige (apparaat)
niet-beleidsartikelen
­ ­ ­   ­               Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
23 Geheim ­ ­ ­   ­               Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­
24 Nog onverdeeld ­ ­ ­   ­ ­             Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­ Cell­