Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Evaluatie- en overig onderzoek
Artikel [artikelnummer] - [naam artikel]
Artikelnummer Titel/onderwerp Jaar van afronding
1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid    
1a. Beleidsdoorlichtingen    
  titel beleidsdoorlichting  
1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid    
  titel onderzoek  
2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid    
2a. MKBA's    
  titel onderzoek  
2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid    
  titel onderzoek  
3. Overig onderzoek    
  titel onderzoek  
4. Toetsbare beleidsplannen    
  Naam beleidsplan