Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Verantwoordingsstaat 20.. van het begrotingsfonds .....(..) (Bedragen x € 1.000)  
Art. nr. Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2) realisatie (3) Verschil realisatie en vastgestelde begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel                  
                     
02 Beleidsartikel                   
                     
0* Niet-beleidsartikel                  
                     
  Subtotaal   at bt   at bt   at bt
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   u t-1-ot-1 o t-1 -u t-1   ut-1-ot-1 o t-1- u t-1 ot - t ot - t ut - t
  Subtotaal   ut ot   ut ot   ut ot
0* Na-/Voordelig eindsaldo huidig jaar (t)   ot -ut ut -ot   ot -ut ut - ot   ot -ut ot -ut
  Totaal   ct dt   ct dt   ct dt