Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Departementale verantwoordingsstaat 20.. van het Ministerie van ... (..) (bedragen x € 1.000)
(1) (2) (3) = (2) - (1)
Art. Omschrijving Vastgestelde begroting Realisatie Verschil realisatie en vastgestelde begroting 
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Totaal                  
                     
  Beleidsartikelen                  
01 Beleidsartikel 01                  
02                    
03                    
04                    
                     
  Niet-beleidsartikelen                  
20 Algemeen                  
21 Apparaat Kerndepartement                  
2* Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen                  
2* Geheim                  
2* Nog onverdeeld