Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000).
  Realisatie Vastgestelde
begroting
Verschil
  t-4 t-3 t-2 t-1 t t t
Verplichtingen              
Uitgaven              
Personele uitgaven              
- waarvan eigen personeel              
- waarvan inhuur externen              
- waarvan overige personele uitgaven              
Materiele uitgaven              
- waarvan ICT              
- waarvan bijdrage aan SSO's              
- waarvan overige materiele uitgaven              
Ontvangsten