Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Wijziging van de begrotingsstaat van het ...... fonds (..) voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel Omschrijving (1) Vastgestelde begroting (2)Mutaties
1e suppletoire begroting
(3) Mutaties
2e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01                  
02 Beleidsartikel 02                  
                     
0* Niet-beleidsartikel 0*                  
                     
  Subtotaal                  
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)   ut-1 - o t-1 ot-1 -ut-1   ut-1 -ot-1 ot-1 -ut-1   ut-1-ot-1 ot-1 -ut-1
  Subtotaal                  
0* Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   ot -ut ut -ot   ot -ut ut -ot   ot -ut ut -ot
  Totaal