Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van ............. (...) voor het jaar 20.. (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel Omschrijving Vastgestelde begroting Mutaties 1e suppletoire begroting Mutaties 2e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
  Totaal                  
                     
  Beleidsartikelen                  
01 Naam artikel                  
                     
14                    
                     
  Niet-beleidsartikelen                  
20 Algemeen                  
21 Apparaat Kerndepartement                  
2* Evt. overige (apparaat) niet-beleidsartikelen                  
2* Geheim                  
2* Nominaal en onvoorzien