Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2018

Wijziging begrotingsstaat van ...fonds (..) voor het jaar 20.. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikel Omschrijving (1)Vastgestelde begroting
(2)Mutaties 1e suppletoire begroting
    Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten
01 Beleidsartikel 01            
02 Beleidsartikel 02            
               
0* Niet-beleidsartikel 0*            
               
  Subtotaal            
0* Na-/ Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   ut-1-ot-1 ot-1-ut-1   u t-1 -o t-1 o t-1 - u t-1
  Subtotaal    
0* Na-/ Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (t)   o t -u t ut -ot   ot - ut ut -ot
  Totaal